top of page

ສຳ ນັກງານ EMERGE

EMERGE ມີຫ້ອງການຢູ່ Davis ແລະ Sacramento. ພື້ນທີ່ຂອງພວກເຮົາໃນ Davis ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍນັກອອກແບບທ້ອງຖິ່ນ Diana Mahoney ໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາ, ຕ້ອນຮັບແລະເປັນມິດກັບເຍົາວະຊົນ. ໃນ Sacramento, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະມີບ່ອນຫວ່າງຢູ່ສູນ Delta Mind and Body Center.
Room 1.jpg
P1000136_edited_edited.jpg
P1000123.JPG
P1000142_edited.jpg
ຫ້ອງການ Davis
P1000138_edited.jpg
P1000129.JPG
P1000131.JPG
P1000132.JPG

e ·ລວມເຂົ້າກັນ

/ əˈmərj /

ຄຳ ກິລິຍາ

ເພື່ອແຍກອອກຈາກໄຂ່, ໝາກ ພ້າວຫຼືເປືອກ

bottom of page