top of page

ພໍ່ແມ່

ຖ້າໄວລຸ້ນແມ່ນເວລາທີ່ວຸ້ນວາຍທີ່ສຸດຂອງໄວເດັກ, ມັນແນ່ນອນແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດຂອງການເປັນພໍ່ແມ່. ປີໄວລຸ້ນແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ສຳ ລັບເກືອບທຸກຢ່າງ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ພັດທະນາແລະປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາພື້ນຖານຄວາມຮັກ, ຄວາມສາມາດແລະຄວາມອົດທົນຢ່າງແຂງແຮງ.

bottom of page