ທິມ EMERGE

Lin photo.jpg

Lin Colonel, MFT

ນັກຈິດຕະສາດ

Joshphoto2.jpg

Josh Ellis, MA, AMFT

ນັກຈິດຕະສາດຮ່ວມກັນ

Cindy headshot.jpg
Scott W photo.jpg

Scott Weintraub, MA, AMFT   

ນັກຈິດຕະສາດຮ່ວມກັນ

Jackie headshot.jpg

Jackie MacNear, MA, AMFT  

associate psychotherapist 

Nathan.jpeg

ທິມ EMERGE

Bethanyphoto.jpeg

Bethany Coburn, LCSW 

clinical supervisor 

Kalea cropped.jpeg

Kalea Alimorong, BA  

ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ

Singer_cropped.jpg

Bethany Coburn, LCSW

ນັກຈິດຕະສາດ

Shweky photo.jpg

Lawrence Shweky, MA, LCSW

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ ອຳ ນວຍການບໍລິຫານ