ທິມ EMERGE

Lin photo.jpg

Lin Colonel, MFT

ນັກຈິດຕະສາດ

Scott W photo.jpg

Scott Weintraub, MA, AMFT   

ນັກຈິດຕະສາດຮ່ວມກັນ

Joshphoto2.jpg

Josh Ellis, MA, AMFT

ນັກຈິດຕະສາດຮ່ວມກັນ

Jackie headshot.jpg

Jackie MacNear, MA, AMFT  

associate psychotherapist 

Cindy headshot.jpg
Nathan.jpeg

ທິມ EMERGE

Bethanyphoto.jpeg

Bethany Coburn, LCSW 

clinical supervisor 

Kalea cropped.jpeg

Kalea Alimorong, BA  

ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ

Singer_cropped.jpg

Bethany Coburn, LCSW

ນັກຈິດຕະສາດ

Shweky photo.jpg

Lawrence Shweky, MA, LCSW

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ ອຳ ນວຍການບໍລິຫານ